Afyonkarahisar Şuhut ilçesi Kurumlar memnuniyet anketi

ŞUHUT KAYMAKAMLIĞINA BAĞLI KURUMLAR HAKKINDA UYGULANAN

MEMNUNİYET ANKETİNİN SONUÇLARI

 İbrahim Mavi, ZÜhal Erman (15.07. 2011)

Şuhut Kaymakamlığı tarafından halkın kurumlara karşı memnuniyetini ölçmek amacı ile yapılan bu çalışmanın konusunu “Halkın Şuhut kaymakamlığına bağlı kurumlara karşı memnuniyeti” oluşturmaktadır. Halkın kurumlara karşı görüşlerini ölçme amacı ile yapılan bu çalışmada Şuhut merkez ve mahallelerdeki evlere gidilerek kişiler ile yüz yüze görüşülmüş, anketteki sorular yöneltilerek cevaplar alınmıştır. Her kuruma yönelik iki soru yöneltilerek, hem kurum ile ilgili hem de personel ile ilgili halkın memnuniyeti ölçülmüştür. Her sorunun sonunda boş bırakılan kısımda halkın farklı görüşlerine de yer verilmiştir. Şuhut merkezinde 13 mahallede yapılan bu anket çalışmasında 18 ve 18- üstü yaş grubundan oluşan 144 kadın ve 160 erkek olmak üzere toplam 304 kişi ile yüz yüze görüşülmüştür. Rastgele seçilen katılımcıların büyük bir oranını genellikle kaymakamlığın birçok kurumu ile işi olan veya sosyal yardımlaşma ve yeşilkarttan yararlananlar oluşturmaktadır. Genellikle kaymakamlığın çalışmalarından memnun olan katılımcıların çoğunluğu (% 71) Şuhut’ta en önemli sorunun işsizlik olduğunu, ikinci sırada ise ( % 13) eğitimin eksikliği olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcıların % 7,6’sı su ve kanalizasyon ile ilgili sorun olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini, % 5,6’sı ulaşım ve yol sorunu olduğunu, mahallerde yollara önem verilmesi gerektiğini, katılımcıların % 1,6’sı park ve yeşil alan sorunu olduğunu ve her mahallede ağaçlandırma ve park çalışmasına önem verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Kurumlar ile ilgili olarak görüş belirten katılımcılar tablo ve grafiklerde görüldüğü gibi memnuniyetlerini belirtmekle birlikte eksik gördükleri bazı kurumlarda iyileşmeye gidilmesi gerektiğine dair görüş belirtmişlerdir. Şikâyet ve öneriler kısmında bu kurumlar ile ilgili olarak neler yapılabileceğine dair görüş belirten katılımcılar her sorunun sonunda boş bırakılan kısımda kurumlar ile ilgili görüş belirtmiş, anketin sonunda şikâyet ve öneri kısmında görüşlerini belirtmişlerdir.

Öneri ve şikâyet kısmında yer verildiği gibi halkın kaymakamlıktan beklentileri ve kurumlara olan yaklaşımları ele alınmış, Şuhut’un kalkınması, kurumların daha işlevli hale getirilmesi ve halka daha iyi hizmet sunulmasının yanı sıra, gelir getirici hangi yatırımların yapılabileceğine dair görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında kurumlar ile ilgili olarak tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi amacı ile kaymakamlık danışma hattının oluşturulması gerektiğine dair görüşler de bu önerilerin arasında yer almaktadır.

ÖNERİLER

Şuhut kaymakamlığına bağlı kurumlar ile ilgili memnuniyet anketi yapılırken anketin sonunda halkın şikâyet ve önerilerini kapsayan üç soruluk bir yorum kısmına yer verilmiş, bu kısımda halkın önerileri alınarak;

–          Şuhut’a gelir getirici hangi yatırımlar yapılabilir?

–          Şuhut’un gelişmesi için önerileriniz nelerdir?

–          Memnun olmadığınız bir kurum varsa neler yapılabilir? gibi sorular sorulmuş ve önerileri alınmıştır. Aşağıda görüldüğü gibi katılımcılar Şuhut’un gelişmesi ve kalkınmasının yanı sıra, kaymakamlığa bağlı kurumların daha iyi hizmet sunmasına yönelik önerilerde bulunmuştur.

Şuhut kaymakamlığına bağlı kurumlar ile ilgili şikâyet ve öneriler;

Katılımcılardan alınan bilgiler çerçevesinde Şuhut kaymakamlığına bağlı olan kurumlardan Yazı İşleri Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile ilgili olarak halkın genellikle bir bilgiye sahip olmadığı, bunun yanında Sağlık ocakları, Nüfus müdürlüğü ve PTT ile ilgili olarak memnuniyetin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Katılımcıların görüşleri çerçevesinde diğer kurumlar ile ilgili görüşleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün;

1)      Jandarma Komutanlığı ile ilgili olarak katılımcıların büyük bir oranının (% 50) iyi ve çok iyi şeklinde fikir belirttiği çalışmada kötü diye fikir belirtenlerin genel olarak şikâyetçi oldukları kısım köylerde hırsızlık olaylarının olması ve jandarmanın bu konuda yeterli çalışmaya sahip olmaması olmuştur. Katılımcıların önerilerinin başında bu hırsızlık olaylarına yönelik güvenliğin arttırılması olmuştur.

2)      İlçe Emniyet Amirliği ile ilgili olarak katılımcıların % 40’a yakını emniyetin yeterli hizmete sahip olmadığına yönelik fikir belirtmişlerdir. Memnuniyetsizliğin sebeplerinin başında mahallelerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik yeteri önlemin alınmaması gelmektedir. Bunun yanında halkın güvenliğini sağlama amaçlı araçların devriye gezmelerine yönelik öneriler yoğunlukta olmuştur.

3)      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili olarak halkın büyük oranı ( % 40) eğitim çalışmalarının yetersiz olduğuna yönelik görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında okullarda öğrencilerden bazı dönemlerde para istenme durumların olduğuna yönelik şikâyetlerini belirtmişlerdir. Öneriler kısmında ise milli eğitim müdürlüğünün eğitim hakkında çalışmalarının arttırılması için hem öğrencilerin ihtiyacını karşılama hem de halka eğitim seminerleri verilmesi gerektiğine dair görüş belirtmişlerdir.

4)      İlçe Müftülük çalışmaları ile ilgili olarak oluşan önerilerde cami hocalarının namazı kıldırma konusunda daha fazla özen gösterilmesi gerektiğine yönelik fikirler ortaya çıkmıştır. Birçok camide müezzin olmadığından dolayı bu camilere müezzinlerin getirtilmesi ve özellikle müftülüğün bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla önem vererek, cami dışında mahallerde de dini eğitime yönelik seminerler vermesi gerektiğine dair öneriler ortaya çıkmıştır.

5)      İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya çıkan görüşlerin çoğu işlerin yavaş yürüdüğü ve işlerin uzadığına dair şikâyetler olmuştur. Özellikle personelin halka karşı ilgisizliğinden yakınan katılımcıların çoğu müdürlükten gün verildiğini ve o gün içerisinde işlemlerinin gerçekleşmediği gibi burada bir ayrımın olduğuna dair görüşler ortaya çıkmıştır.

6)      İlçe Tarım Müdürlüğü ile ilgili olarak katılımcıların çoğu tarımda yeterli derecede bilinçlendirme olmadığından geleneksel tarım çalışmalarının sürdürüldüğünü, gübreleme, ilaçlama ve tohum konusunda bilinçsiz bir çalışmanın olduğuna yönelik fikir belirtmişlerdir. Müdürlüğün modern tarım yöntemlerini arttırması için bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması gerektiği, köyler başta olmak üzere tarım alanında çalışanlara bilinçli tarım yapmaları için önerilerde bulunmaları gerektiğine dair görüşler ortaya çıkmıştır.

7)      İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili olarak görüş belirten katılımcıların çoğu vakfın çalışmalarının yeterli derecede olduğuna yönelik görüş belirtmelerine rağmen % 30’luk kısımda çalışmaların kötü olduğuna dair fikir ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların kötü olmasını ise iki şekilde değerlendirmek mümkün; Birincisi yapılan yardımların çalışabilecek durumda olan insanları pasifleştirip sürekli yardım alma anlayışına sürüklediğine yönelik olmuştur. İkinci görüş ise yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerinden ziyade ihtiyacı olmayan insanlara yönelik yapıldığı ve bunun denetlenmesi gerektiğine yönelik olmuştur.

8)      İlçe Devlet Hastanesi ile ilgili olarak ortaya çıkan görüşlere baktığımızda, hastanenin yeterli bölüme sahip olmaması, personel eksikliği ve özellikle tedavi sırasında sürekli olarak hastaların Afyon devlet hastanesine sevk edilmesine yönelik şikâyetler ortaya çıkmıştır. Yeni yapılacak olan hastanenin açılmasıyla bunun giderilmesi temennisinde olan katılımcılar, personelden memnun olmalarının yanı sıra daha iyi hizmet sağlanması için özen gösterilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

9)      İlçe Yeşilkart Bürosu ile ilgili olarak katılımcıların görüşlerine bakıldığında yeşilkart hizmetlerinden memnuniyetin ortaya çıktığını görmek mümkün. Bunun yanında % 20’lik oranda katılımcı yeşilkartların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını, ihtiyacı olmayanların yeşilkart hizmetlerinden yararlandığına yönelik görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında büro olarak araştırmaların yetersiz kaldığına yönelik şikâyetlerini belirtmişlerdir. Bunun çözülmesine yönelik önerilere bakıldığında araştırmanın daha iyi yapılması için personelin daha fazla özen göstermesi gerektiğine yönelik görüş ortaya çıkmıştır.

Şuhut’un kalkınması ve gelişmesine yönelik öneriler;

1)      Şuhut’a gelir getirici yaptırımların başında bölgenin kalkınmasında etkili olan patates ve hayvancılık ile ilgili görüşler ortaya çıkmış, ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi ve işsizliği azaltma bakımından önemli olan fabrikaların (cips, deri, et vb.) açılması

2)      Tarıma verilecek olan destek kredilerinin arttırılması ve tarımda modern yöntemlerin kullanılması için çalışmaların yapılması

3)      Hayvancılık desteklerinin arttırılarak gerek kredi olanaklarının arttırılması gerek ise de kaymakamlık bünyesinde hayvancılık projelerinin arttırılması

4)      Başta köylere bilinçlendirme seminerleri olmak üzere Şuhut merkez ve mahallelerde eğitim çalışmalarının arttırılması

5)      Ev hanımlarına yönelik el işleri kurslarına daha fazla önem verilerek, kadınların çalışma alanlarının arttırılması

6)      Tarımda sulamanın arttırılması ve tarımda verimliliği arttırma bakımından sulama sorununu azaltacak bir barajın yapılması

7)      Şuhut’ta var olan halk kütüphanesinin güncellenerek daha işlevsel hale getirilmesi

8)      Mahallelerde park ve yeşil alanların oluşturularak ağaçlandırmaya önem verilmesi

9)      İş-Kur gibi iş alanı oluşturabilecek kurumlar hakkında halkın teşvik edilmesi açısından bilgilendirme çalışmalarının yapılarak, vasıfsız elemanlara yönelik istihdamın sağlanması ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi yardım sağlayan kurumlardan pasif olarak yararlanmalarına kısıtlamalar getirilmesi

10)  Şuhut merkeze yönelik olarak halkın kaynaşması veya sosyal aktiviteleri arttırmaya yönelik olarak konser ve eğlence tarzı etkinliklere önem verilemesine yönelik görüşler ortaya çıkmıştır.

 

 

ŞUHUT KAYMAKAMLIĞINA BAĞLI KURUMLAR HAKKINDA UYGULANAN

MEMNUNİYET ANKETİ GRAFİK VE TABLOLAR

 

 

YAŞ

 

 YAŞ ARALIĞI

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  18-22

9

3,0

3,0

  23-25

14

4,6

4,6

  26-30

20

6,6

6,6

  31-40

83

27,3

27,3

  41-50

91

29,9

29,9

  51 ve üstü

87

28,6

28,6

  Total

304

100,0

100,0

Tablo. 1. Yaş tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet

 

 CİNSİYET

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kadın

144

47,4

47,4

  Erkek

160

52,6

52,6

  Total

304

100,0

100,0

Tablo 3. Cinsiyet tablosu

 

Tablo. 4. Cinsiyet grafiği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medeni durum

 

MEDENİ

DURUM

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Evli

279

91,8

91,8

Bekâr

18

5,9

5,9

Boşanmış

7

2,3

2,3

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 5. Medeni durum tablosu

Tablo. 6. Medeni durum grafiği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM DÜZEYİ

 

EĞİTİM

DÜZEYİ

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Okuma yazma bilmiyorum

45

14,8

14,8

Okuma yazma biliyorum

31

10,2

10,2

İlkokul

187

61,5

61,5

Lise

28

9,2

9,2

Üniversite

13

4,3

4,3

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 7. Eğitim düzeyi tablosu

Tablo. 8. Eğitim düzeyi grafiği

 

 

Katılımcıların eğitim düzeyine bakıldığında % 14,8’ini okuma yazma bilmeyenler, % 10,2’sini okula gitmeden okuma yazma bilenler, % 61,5’ini ilkokul mezunu, % 9,2’sini lise mezunu ve % 4,3’ünü üniversite mezunu oluşturmaktadır. Okuma yazma bilmeyenlerin genellikle 50 yaş ve üstü olduğu görülmekle beraber yaş küçüldükçe okuma yazma oranı artmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAŞADIĞI MAHALLE

 

MAHALLE

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Altıgöz

28

9,2

9,2

Baş

43

14,1

14,1

İplik

14

4,6

4,6

Kurtuluş

20

6,6

6,6

Pazar

23

7,6

7,6

Taşlıca

22

7,2

7,2

Yalı

30

9,9

9,9

Zafer

23

7,6

7,6

Mehmet Akif

17

5,6

5,6

İstiklal

20

6,6

6,6

Gazipaşa

23

7,6

7,6

Hisar

21

6,9

6,9

Hacı Musa

20

6,6

6,6

Toplam

304

100,0

100,0

Tablo. 9. Yaşadığı mahalle tablosu

Tablo. 10. Yaşadığı mahalle grafiği

 

Şuhut merkez/mahallelerde yapılan anket çalışmasındaki katılımcıların sayısına bakıldığında, % 9,2’sini Altıgöz mahallesi, % 14,1’ini Baş mahallesi, % 4,6’sını İplik mahallesi, % 6,6’sını Kurtuluş mahallesi, % 7,6’sını Pazar mahallesi, % 7,2’sini Taşlıca mahallesi, % 9,9’unu Yalı mahallesi, % 7,6’sını Mehmet Akif mahallesi, % 6,6’sını İstiklal mahallesi, % 7,6’sını Gazipaşa mahallesi, % 6,9’unu Hisar ve % 6,6’sını Hacı Musa mahallesi oluşturmuştur.

 

 

 

                                                              ilçenin en önemli sorunU

 

        İLÇE SORUNU

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Eğitim

41

13,5

13,5

  Ulaşım-yol

17

5,6

5,6

  Park yeşil alan

5

1,6

1,6

  İçme suyu-kanalizasyon

23

7,6

7,6

  İssizlik

216

71,1

71,1

  Güvenlik

2

,7

,7

  Total

304

100,0

100,0

Tablo. 11. İlçe sorunu tablosu

Tablo. 12. İlçe sorunu grafiği

         Katılımcılara “Şuhut ilçesinin en önemli sorunları nelerdir?”  sorusu yöneltilmiş, katılımcıların büyük oranı olan % 71,1’i işsizlik cevabını vermiş ve fabrika, atölyelerin kurulması ile bu sorunun giderilebileceğini vurgulamışlardır.  Katılımcıların % 13,5’i ikinci sırada eğitim ile ilgili sorun olduğunu ve eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Özellikle okuma yazma bilmeyenlere verilecek eğitimler ve okul sayısının artırılmasının bunda önemli bir rol oynayacağını vurgulamışlardır. Katılımcıların % 7,6’sı su ve kanalizasyon ile ilgili sorun olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini, % 5,6’sı ulaşım ve yol sorunu olduğunu, mahallerde yolara önem verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Katılımcıların % 1,6’sı park ve yeşil alan sorunu olduğunu ve her mahallede ağaçlandırma ve park çalışmasına önem verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

14

4,6

4,6

Çok kötü

5

1,6

1,6

İyi

81

26,6

26,6

Çok iyi

13

4,3

4,3

Fikrim yok

191

62,8

62,8

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 13. Yazı işleri müdürlüğü faaliyetleri memnuniyeti tablosu

Tablo. 14. Yazı işleri müdürlüğü personel memnuniyeti grafiği

 

 

Katılımcılara “Yazı işleri müdürlüğü faaliyetlerinden memnun musunuz?” sorusu yöneltilmiş, katılımcıların % 4,6’sı kötü, %1,6’sı çok kötü, % 26,6’sı iyi, % 4,3’ü çok iyi cevabını verirken, %62,8’i fikir belirtmemiştir. Fikir belirtmeyenler genellikle yazı işleri ile işleri olmadığı veya kurum hakkında bilgisi olmadığından dolayı bu cevabı vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazI iŞleri müdÜrlüĞü personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

kötü

15

4,9

4,9

çok kötü

3

1,0

1,0

iyi

86

28,3

28,3

çok iyi

13

4,3

4,3

fikrim yok

187

61,5

61,5

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 15. Yazı işleri personeli halka karşı tutum tablosu

Tablo . 16. Yazı işleri personeli halka karşı tutum grafiği

                Katılımcılara “yazı işleri müdürlüğü personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, % 4,9’u kötü, % 1’i çok kötü, % 28,3’ü iyi, % 4,3’ü çok iyi cevabını verirken %61,5’i fikir belirtmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jandarma komutanlIĞI güvenliĞİ saĞlama konusu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

kötü

19

6,3

6,3

çok kötü

19

6,3

6,3

iyi

99

32,6

32,6

çok iyi

56

18,4

18,4

fikrim yok

111

36,5

36,5

Total

304

100,0

100,0

Tablo . 17. Jandarma Komutanlığı güvenliği sağlama tablosu

Tablo. 18. Jandarma Komutanlığının güvenliği sağlama grafiği

 

Katılımcılara “jandarma komutanlığının güvenliği sağlama konusundaki fikri” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 6,3’ü kötü, % 6,3’ü çok kötü, %32,6’sı iyi, % 18,4’ü çok iyi cevabını verirken %36,5’i fikir belirtmemiştir. Jandarma Komutanlığı ile ilgili olarak katılımcıların yaklaşık olarak % 50’si iyi ve çok iyi şeklinde fikir belirttiği çalışmada kötü diye fikir belirtenlerin genel olarak şikâyetçi oldukları kısım köylerde hırsızlık olaylarının olması ve jandarmanın bu konuda yeterli çalışmaya sahip olmaması olmuştur. Katılımcıların önerilerinin başında bu hırsızlık olaylarına yönelik güvenliğin arttırılması olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jandarma komutanlIgI personelin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

kötü

12

3,9

3,9

çok kötü

20

6,6

6,6

iyi

98

32,2

32,2

çok iyi

59

19,4

19,4

fikrim yok

115

37,8

37,8

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 19. Jandarma Komutanlığı personelinin halka karşı tutumu tablosu

Tablo. 20. Jandarma komutanlığı personelinin halka karşı tutumu grafiği

 

 

Katılımcılara “jandarma personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, %3,9’u kötü, % 6,6’sı çok kötü, %32,2’si iyi, % 19,4’ü çok iyi cevabını verirken %37,8’i fikir belirtmemiştir. Personel ile ilgili olarak memnuniyetin ortaya çıktığı çalışmada kumrun çalışmalarına bağlı olarak personel ile ilgili fikirler belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe emniyet amirliĞinin güvenliĞi saĞlama konusu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

60

19,7

19,7

Çok kötü

55

18,1

18,1

İyi

76

25,0

25,0

Çok iyi

89

29,3

29,3

Fikrim yok

24

7,9

7,9

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 21. İlçe emniyet amirliğinin güvenliği sağlama tablosu

Tablo. 22. İlçe emniyet amirliğinin güvenliği sağlama grafiği

               Katılımcılara “ilçe emniyet amirliğinin güvenliği sağlama konusundaki fikri” sorulmuş, katılımcıların % 19,7’si kötü, % 18,1’i çok kötü % 25’i iyi, % 29,3’ü çok iyi cevabını verirken, %7,9’u fikir belirtememiştir. İlçe Emniyet Amirliği ile ilgili olarak katılımcıların % 40’a yakını emniyetin yeterli hizmete sahip olmadığına yönelik fikir belirtmişlerdir. Yaklaşık olarak % 38 oranında memnuniyetsizliğin sebeplerinin başında mahallelerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik yeteri önlemin alınmaması gelmektedir. Bunun yanında halkın güvenliğini sağlama ve olaylara erken müdahale amaçlı araçların devriye gezmelerine yönelik öneriler yoğunlukta olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe emniyet amirliĞi personelİNİN halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

46

15,1

15,1

Çok kötü

51

16,8

16,8

İyi

93

30,6

30,6

Çok iyi

88

28,9

28,9

Fikrim yok

26

8,6

8,6

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 23. İlçe emniyet amirliği personelinin halka karşı tutumu tablosu

Tablo. 24. . İlçe emniyet amirliği personelinin halka karşı tutumu grafiği

 

Katılımcılara “ilçe emniyet amirliği personelinin halka karşı tutumu” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 15,1’i kötü, % 16,8’i çok kötü, % 30,6’sı iyi, % 28,9’u çok iyi cevabını verirken % 8,6’sı fikir belirtmemişlerdir. Personele yönelik oluşan bu yaklaşımlara bakıldığında, kötü ve çok kötü diyen katılımcılar personelin ilgisizliğinden yakınmakla beraber olaylara müdahale ve hırsızlığa karşı önlemlerde de personelin ilgisizliğinden yakınmışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe milli eĞitim müdürlüĞünün eĞitim ile ilgili çalIŞmalarI

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kısmen yeterli

26

8,6

8,6

Yeterli

106

34,9

34,9

Çok iyi

9

3,0

3,0

Yetersiz

117

38,5

38,5

Fikrim yok

46

15,1

15,1

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 25.

Tablo. 26.

 

 

Katılımcılara “ilçe milli eğitim müdürlüğünün eğitim hakkındaki çalışmalarını yeterli görüyor musunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 8,6’sı kısmen yeterli, % 34,9’u yeterli, % 3’ü çok iyi, %38,5’i yetersiz cevabını verirken, % 15,1’i fikir belirtmemişlerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili olarak katılımcıların yaklaşık olarak % 40’lık oranı eğitim çalışmalarının yetersiz olduğuna yönelik görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında okullarda öğrencilerden bazı dönemlerde para istenme durumların olduğuna yönelik şikâyetlerin olması kötü olma sebebi olarak görülmüştür. Öneriler kısmında ise milli eğitim müdürlüğünün eğitim hakkında çalışmalarının arttırılması için hem öğrencilerin ihtiyacını karşılama hem de halka eğitim seminerleri verilmesi gerektiğine dair görüş belirtmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe milli eĞitim müdürlüĞü personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

50

16,4

16,4

Çok kötü

21

6,9

6,9

İyi

151

49,7

49,7

Çok iyi

32

10,5

10,5

Fikrim yok

50

16,4

16,4

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 27.

Tablo. 28.

 

 

Katılımcılara “ilçe milli eğitim personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 16,4’ü kötü, % 6,9’u çok kötü, % 49, 7’si iyi, % 10,5’i çok iyi cevabını verirken %16,4’ü fikir belirtmemişlerdir. Katılımcıların büyük bir oranının memnuniyetlerini belirttiği milli eğitim personeline yönelik olumsuz görüşlerin sebepleri ise yine müdürlük çalışmalarının yetersizliğinden kaynaklandığına yönelik olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

malmüdürlüĞü faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

4

1,3

1,3

Çok kötü

9

3,0

3,0

İyi

54

17,8

17,8

Çok iyi

11

3,6

3,6

Fikrim yok

226

74,3

74,3

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 29.

Tablo. 30.

 

Katılımcılara “malmüdürlüğü faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 1,3’ü kötü, % 3’ü çok kötü, % 17, 8’i iyi, % 3,6’sı çok iyi cevabını verirken % 74,3’ü fikir belirtmemişlerdir. Fikrim yok cevabının yoğunlukta olmasının sebebi halkın kurumu tam olarak bilmediğinden kaynaklanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

malmüdürlügü personeliNİN halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

4

1,3

1,3

Çok kötü

12

3,9

3,9

İyi

57

18,8

18,8

Çok iyi

7

2,3

2,3

Fikrim yok

224

73,7

73,7

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 31.

Tablo. 32.

 

 

Katılımcılara “malmüdürlüğü personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 1,3’ü kötü, % 3,9’u çok kötü, % 18,8’i iyi, % 2,3’ü çok iyi cevabını verirken % 73,7’si fikir belirtmemişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe özel idare müdürlüĞü faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

İyi değil

41

13,5

13,5

İyi

43

14,1

14,1

Çok iyi

10

3,3

3,3

Fikrim yok

210

69,1

69,1

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 33.

Tablo. 34.

 

Katılımcılara “ilçe özel idare müdürlüğü faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 13,5’i iyi değil, % 14,1’i iyi, % 3,3’ü çok iyi cevabını verirken % 69,1’i fikir belirtmemişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe özel idare personelinin halka karşı tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

16

5,3

5,3

Çok kötü

8

2,6

2,6

İyi

52

17,1

17,1

Çok iyi

14

4,6

4,6

Fikrim yok

214

70,4

70,4

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 35.

Tablo. 36.

 

 

Katılımcılara “ilçe özel idare personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 5,3’ü kötü, % 2,6’sı çok kötü, %17,1’i iyi, % 4,6’sı çok iyi cevabını verirken % 70,4’ü fikir belirtmemişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe müftülüĞü faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

Kötü

23

7,6

7,6

Çok kötü

27

8,9

8,9

İyi

100

32,9

32,9

Çok iyi

106

34,9

34,9

Fikrim yok

48

15,8

15,8

Total

304

100,0

100,0

Tablo. 37.

Tablo.38.

 

 

Katılımcılara “ilçe müftülüğü faaliyetlerinden memnun musunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 7,6’sı kötü, % 8,9’u çok kötü, % 32,9’u iyi, % 34,9’u çok iyi cevabını verirken %15,8’i fikir belirtmemişlerdir. Katılımcıların yaklaşık olarak % 68’i müftülüğe karşı memnuniyeti belirtmiştir. Katılımcıların % 17’sine yakının memnuniyetsizliğine bakıldığında İlçe Müftülük çalışmaları ile ilgili olarak cami hocalarının namazı kıldırma konusunda yetersiz olduğuna yönelik fikirler ortaya çıkmıştır. Birçok camide müezzin olmadığından dolayı bu camilere müezzinlerin getirtilmesi ve özellikle müftülüğün bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla önem vererek, cami dışında mahallerde de dini eğitime yönelik seminerler verilmesi gerektiğine dair öneriler ortaya çıkmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe müftülügü personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

18

5,9

5,9

  Çok kötü

25

8,2

8,2

  İyi

101

33,2

33,2

  Çok iyi

105

34,5

34,5

  Fikrim yok

55

18,1

18,1

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.39.

 

 

 

Tablo.40.

 

 

Katılımcılara “ilçe müftülüğü personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 5,9’u kötü, % 8,2’si çok kötü, % 33,2’si iyi, % 34,5’i çok iyi cevabını verirken % 18,1’i fikrim yok cevabını vermişlerdir. Müftülük personelinin halka karşı tutumuna yönelik katılımcıların genel olarak yargısı iyi olmasına rağmen memnuniyetsizliğini belirtenlerin görüşleri ise personelin yetersizliğinden dolayı olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saĞlIk ocaklarInIn yeterli hizmete sahip olmasI

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kısmen yeterli

14

4,6

4,6

  Yeterli

211

69,4

69,4

  Çok iyi

33

10,9

10,9

  Yetersiz

36

11,8

11,8

  Fikrim yok

10

3,3

3,3

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.41.

 

 

 

Tablo.42.

 

 

Katılımcılara “sağlık ocaklarının yeterli hizmete sahip olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 4,6’sı kısmen yeterli, % 69,4’ü yeterli, % 10,9’u çok iyi, % 11,8’i yetersiz cevabını verirken % 3,3’ü fikrim yok cevabını vermişlerdir. Katılımcıların büyük bir oranının sağlık ocaklarından memnun olduğu ortaya çıkmakla beraber, olumsuz fikir belirtenlerin şikayet ettikleri kısım aile hekimliğinin kimi zaman yetersiz kaldığı veya sağlık ocaklarının yetersiz olduğuna yönelik olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saĞlIk ocaĞI personelinin halka karŞi tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

11

3,6

3,6

  Çok kötü

8

2,6

2,6

  İyi

101

33,2

33,2

  Çok iyi

166

54,6

54,6

  Fikrim yok

18

5,9

5,9

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.43.

 

Tablo.44.

 

 

Katılımcılara “sağlık ocağı personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz”  sorusu sorulmuş, katılımcıların % 3,6’sı kötü, % 2,6’sı çok kötü, % 33,2’si iyi, % 54,6’sı çok iyi cevabını verirken % 5,9’u fikrim yok cevabını vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nüfus müdürlüĞü faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

16

5,3

5,3

  Çok kötü

7

2,3

2,3

  İyi

134

44,1

44,1

  Çok iyi

54

17,8

17,8

  Fikrim yok

93

30,6

30,6

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.45.

 

 

 

Tablo.46.

 

 

Katılımcılara “nüfus müdürlüğünün faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 5,3’ü kötü, % 2,3’ü çok kötü, % 44,1’i iyi, % 17,8’i çok iyi cevabını verirken % 30,6’sı fikrim yok cevabını vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nüfus müdürlügü personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

15

4,9

4,9

  Çok kötü

9

3,0

3,0

  İyi

130

42,8

42,8

  Çok iyi

53

17,4

17,4

  Fikrim yok

97

31,9

31,9

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.47.

 

 

 

Tablo.48.

 

 

Katılımcılara “nüfus müdürlüğü personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 4,9’u kötü, % 3’ü çok kötü, % 42,8’i iyi, % 17,4’ü çok iyi cevabını verirken % 31,9’u fikrim yok cevabını vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tapu sicil müdürlüĞü faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

35

11,5

11,5

  Çok kötü

29

9,5

9,5

  İyi

61

20,1

20,1

  Çok iyi

2

,7

,7

  Fikrim yok

177

58,2

58,2

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.49.

 

 

Tablo.50.

 

 

Katılımcılara “tapu sicil müdürlüğü faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 11,5’i kötü, % 9,5’i çok kötü, % 20,1’i iyi, % 0,7’si çok iyi cevabını verirken, % 58,2’si fikrim yok cevabını vermişlerdir. İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili olarak ortaya çıkan görüşlerin çoğu işlerin yavaş yürüdüğü ve işlerin uzadığına dair şikâyetler olmuştur. Özellikle personelin halka karşı ilgisizliğinden yakınan katılımcıların çoğu müdürlükten gün verildiğini ve o gün içerisinde işlemlerinin gerçekleşmediği gibi burada bir ayrımın olduğuna dair görüşler ortaya çıkmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tapu sicil müdürlüĞü personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

29

9,5

9,5

  Çok kötü

26

8,6

8,6

  İyi

64

21,1

21,1

  Çok iyi

4

1,3

1,3

  Fikrim yok

181

59,5

59,5

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.51.

Tablo.52.

 

 

Katılımcılara “tapu sicil müdürlüğü faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 9,5’i kötü, % 8,6’sı çok kötü, % 21,1’iiyi, % 1,3’ü çok iyi cevabını verirken, % 59,5’i fikrim yok cevabını vermişlerdir. Personel ile ilgili olarak oluşan olumsuz görüşlerin sebepleri ilgisizlik ve kişiye göre muamele olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarIm ilçe müdrülüĞü faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kısmen yeterli

21

6,9

6,9

  Yeterli

35

11,5

11,5

  Çok iyi

8

2,6

2,6

  Yetersiz

150

49,3

49,3

  Fikrim yok

90

29,6

29,6

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.53.

 

 

 

 

Tablo.54.

 

 

 

Katılımcılara “tarım ilçe müdürlüğünün tarım hakkındaki çalışmalarını yeterli görüyor musunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 6,9’u kısmen yeterli, % 11,5’i yeterli, %2,6’sı çok iyi, % 49,3’ü yetersiz cevabını verirken, % 29,6’sı fikrim yok cevabını vermişlerdir. İlçe Tarım Müdürlüğü ile ilgili olarak katılımcıların çoğu tarımda yeterli derecede bilinçlendirme olmadığından geleneksel tarım çalışmalarının sürdürüldüğünü, gübreleme, ilaçlama ve tohum konusunda bilinçsiz bir çalışmanın olduğuna yönelik fikir belirtmişlerdir. Müdürlüğün modern tarım yöntemlerini arttırması için bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması gerektiği, köyler başta olmak üzere tarım alanında çalışanlara bilinçli tarım yapmaları için önerilerde bulunmaları gerektiğine dair görüşler ortaya çıkmıştır.

 

 

 

 

 

 

tarIm ilçe müdürlüĞü personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

65

21,4

21,4

  Çok kötü

12

3,9

3,9

  İyi

101

33,2

33,2

  Çok iyi

7

2,3

2,3

  Fikrim yok

119

39,1

39,1

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.55.

 

Tablo.56.

 

 

 

Katılımcılara “tarım ilçe müdürlüğü personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 21,4’ü kötü, 3,9’u çok kötü, %33,2’si iyi, % 2,3’ü çok iyi cevabını verirken, % 39,1’i fikrim yok cevabını vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilçe sosyal yardImlaþma ve dayanIŞma vakfI faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

67

22,0

22,0

  Çok kötü

35

11,5

11,5

  İyi

79

26,0

26,0

  Çok iyi

76

25,0

25,0

  Fikrim yok

47

15,5

15,5

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.57.

 

 

 

Tablo.58.

 

 

Katılımcılara “sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumunun faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 22’si kötü, % 11,5’i çok kötü, % 26’sı iyi, %25’i çok iyi cevabını verirken, % 15,5’i fikrim yok cevabını vermişlerdir. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili olarak görüş belirten katılımcıların çoğu vakfın çalışmalarının yeterli derecede olduğuna yönelik görüş belirtmelerine rağmen % 30’luk kısımda çalışmaların kötü olduğuna dair fikir ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların kötü olmasını ise iki şekilde değerlendirmek mümkün; Birincisi yapılan yardımların çalışabilecek durumda olan insanları pasifleştirip sürekli yardım alma anlayışına sürüklediğine yönelik olmuştur. İkinci görüş ise yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerinden ziyade ihtiyacı olmayan insanlara yönelik yapıldığı ve bunun denetlenmesi gerektiğine yönelik olmuştur.

 

 

 

 

 

 

ilçe sosyal yardImlaþma ve dayanIŞma personeli halka karsI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

28

9,2

9,2

  Çok kötü

16

5,3

5,3

  İyi

94

30,9

30,9

  Çok iyi

99

32,6

32,6

  Fikrim yok

67

22,0

22,0

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.59.

 

 

 

Tablo.60.

 

 

 

Katılımcılara “ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personelinin halka karşı tutumu” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 9,2’si kötü, % 5,3’ü çok kötü, %30,9’u iyi, % 32,6’sı çok iyi cevabını verirken, % 22’si fikrim yok cevabını vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

köylere hizmet götürme birliĞi hizmetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

9

3,0

3,0

  Çok kötü

34

11,2

11,2

  İyi

32

10,5

10,5

  Çok iyi

16

5,3

5,3

  Fikrim yok

213

70,1

70,1

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.61.

 

 

Tablo.62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

köylere hizmet götürme birliĞi personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

14

4,6

4,6

  Çok kötü

28

9,2

9,2

  İyi

40

13,2

13,2

  Çok iyi

13

4,3

4,3

  Fikrim yok

209

68,8

68,8

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.63.

 

 

 

Tablo.64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTT müdürlüĞünün faaliyetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

12

3,9

3,9

  Çok kötü

6

2,0

2,0

  İyi

146

48,0

48,0

  Çok iyi

91

29,9

29,9

  Fikrim yok

49

16,1

16,1

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.65

 

 

 

 

Tablo.66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTT müdürlüĞü personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

7

2,3

2,3

  Çok kötü

5

1,6

1,6

  İyi

146

48,0

48,0

  Çok iyi

102

33,6

33,6

  Fikrim yok

44

14,5

14,5

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.67.

 

 

 

 

 

 

Tablo.68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şuhut ilçe devlet hastahanesi hizmetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

42

13,8

13,8

  Çok kötü

35

11,5

11,5

  İyi

150

49,3

49,3

  Çok iyi

72

23,7

23,7

  Fikrim yok

5

1,6

1,6

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.69.

 

 

 

 

 

Tablo.70.

 

 

Katılımcılara “Şuhut devlet hastanesi hizmetlerinden memnun musunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 13,8’i kötü, % 11,5’i çok kötü, % 49,3’ü iyi, % 23,7’si çok iyi cevabını verirken, % 1,6’sı fikrim yok cevabını vermişlerdir. İlçe Devlet Hastanesi ile ilgili olarak ortaya çıkan görüşlere baktığımızda, hastanenin yeterli bölüme sahip olmaması, personel eksikliği ve özellikle tedavi sırasında sürekli olarak hastaların Afyon devlet hastanesine sevk edilmesine yönelik şikâyetler ortaya çıkmıştır. Yeni yapılacak olan hastanenin açılmasıyla bunun giderilmesi temennisinde olan katılımcılar, personelden memnun olmalarının yanı sıra daha iyi hizmet sağlanması için özen gösterilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

 

 

 

Şuhut ilçe devlet hastahanesi personelinin halka karŞI tutUmu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  Kötü

41

13,5

13,5

  Çok kötü

49

16,1

16,1

  İyi

158

52,0

52,0

  Çok iyi

50

16,4

16,4

  Fikrim yok

6

2,0

2,0

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.71.

 

 

 

Tablo.72.

 

Katılımcılara “Şuhut devlet hastanesi personelinin halka karşı tutumu” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 13,5’i kötü, % 16,1’i çok kötü, % 52’si iyi, % 16,4’ü çok iyi cevabını verirken, % 2’si fikrim yok cevabını vermişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yeŞilkarT bürosu hizmetleri

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  kötü

34

11,2

11,2

  çok kötü

24

7,9

7,9

  iyi

128

42,1

42,1

  çok iyi

61

20,1

20,1

  fikrim yok

57

18,8

18,8

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.73.

 

 

Tablo.74.

 

Katılımcılara “yeşilkart bürosu hizmetlerinden memnun musunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 11,2’si kötü, % 7,9’u çok kötü, %42,1’i iyi, %20,1’i çok iyi cevabını verirken, % 18,8’i fikrim yok cevabını vermişlerdir. İlçe Yeşilkart Bürosu ile ilgili olarak katılımcıların görüşlerine bakıldığında yeşilkart hizmetlerinden memnuniyetin ortaya çıktığını görmek mümkün. Bunun yanında % 20’lik oranda katılımcı yeşilkartların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını, ihtiyacı olmayanların yeşilkart hizmetlerinden yararlandığına yönelik görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında büro olarak araştırmaların yetersiz kaldığına yönelik şikâyetlerini belirtmişlerdir. Bunun çözülmesine yönelik önerilere bakıldığında araştırmanın daha iyi yapılması için personelin daha fazla özen göstermesi gerektiğine yönelik görüş ortaya çıkmıştır.

 

 

 

yeŞilkart bürosu personelinin halka karŞI tutumu

 

 

SAYI

 

YÜZDELİK

%

GEÇERLİ

YÜZDELİK

%

  kötü

29

9,5

9,5

  çok kötü

17

5,6

5,6

  iyi

127

41,8

41,8

  çok iyi

65

21,4

21,4

  fikrim yok

66

21,7

21,7

  Total

304

100,0

100,0

Tablo.75.

 

 

Tablo.76.

 

 

Katılımcılara “yeşilkart bürosu personelinin halka karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu sorulmuş, katılımcıların % 9,5’i kötü, % 5,6’sı çok kötü, % 41,8’i iyi, % 21,4’ü çok iyi cevabını verirken, % 21,7’si fikrim yok cevabını vermişlerdir. Katılımcıların personel ile ilgili fikrine baktığımızda % 63’ü iyi fikir belirtmesinin yanı sıra % 15’i kötü fikir belirterek çalışmalarla orantılı olarak memnuniyetsizliğini belirtmiştir.

 

 

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: